mandag 30. desember 2013

Norwegians 1940

Norwegians 1940

Norwegians 1940Norwegians 1940:
Intelligence Briefing For The Norwegian Army Defending Norway In 1940
with Bo Ejstrud, Maurice V. Holmes, Jr. and Wayne Turner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar